maanantai 12. syyskuuta 2016

Avoin kirje piispainkokoukselle ja kirkolliskokoukselle: Piispainkokouksen selonteko on kirkollinen "sori siitä"


Arvon juridista ja hengellistä valtaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käyttävät. Vastineena piispainkokouksen selontekoon (31.8.2016) vaadimme, että syrjintää kirkossa lakataan pitämästä kokemus- tai mielipideasiana. Lisäksi kirkon johdon tulee aktiivisesti toimia vähemmistöjä syrjivien rakenteiden purkamiseksi kirkossa. 

Me Feministinen kirkko -liikkeen edustajat uskomme, että kristittynä eläminen on yhteydessä elämistä. Tätä varten on kirkko. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole turvallinen tila kaikille, jotka toivovat löytävänsä sen piiristä yhteyden Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Toistuva puhe seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kirkon kysymyksenä tai ongelmana ohittaa sen, että nämä kristityt vähemmistöjen edustajat ovat myös kirkko, eivät kirkon toiminnan kohde. Kirkko ei ole yhtä kuin piispainkokous ja kirkolliskokous.

Katsomme, että piispainkokouksen selonteossa useasti toistuva kehotus kunnioittaa eri tavalla ajattelevaa vastapuolta on kohtuuton vähemmistöjä kohtaan. Meille toisen ihmisen kokonaisen identiteetin ja sen mukaan elämisen hyväksyminen ei ole yksityinen mielipidekysymys. Kuinka voidaan puhua seurakuntalaisten tasolla vastavuoroisesta kunnioituksesta, jos jo kirkon johto arvioi, etteivät vähemmistöihin kuuluvien parisuhteet ansaitse tulla julkisesti tunnustetuksi kirkossa?

Nykyinen tilanne ei ole puolueeton, vaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johto tekee tietoisen valinnan asettua niiden puolelle, jotka eivät tahdo siunata yhteiskunnan pian tunnustamia aviopareja. Samalla valitaan olla puolustamatta niitä vähemmistöihin kuuluvia pareja, jotka toivovat liitolleen siunausta. Pidämme loukkaavana julkisessa keskustelussa usein esiintynyttä väitettä siitä, että kirkollisen siunauksen avaaminen vähemmistöille saisi kirkon ykseyden repeämään. Päinvastoin näemme nykytilanteen, jossa siunaus suodaan vain tietynlaista identiteettiä edustaville kristityille, kirkon ykseyttä hajottavana tilana. On väärin, että kirkkopoliittinen taktikointi jäsenkadon tai konfliktien pelossa tapahtuu vähemmistöjen kustannuksella. 

Yleiskristillinen käsitys on, että Jumala tuli ihmiseksi vapauttamaan meidät perinnäissäännöistä, jotka ovat vahingollisia ihmisille ja yhteiskunnalle. Kirkon johdon tulisi asettaa ihmisyksilö ja hänen hyvinvointinsa opin ja perinteen edelle, jos ne eivät enää palvele häntä kokonaisena ihmisenä. Jos kirkon johto kieltäytyy arvioimasta luterilaista oppia moderniin teologiaan ja luterilaisissa sisarkirkoissa tapahtuneisiin muutoksiin nähden, kirkko ei voi pysyä elinvoimaisena ja vakavasti otettavana instituutiona. Kirkon johdon tähänastinen toiminta suhteessa vähemmistöihin on vahingoittanut ja loukannut syvästi monia sen jäseniä lapsista aikuisiin ja tavallisista seurakuntalaisista työntekijöihin. Asia on koskettanut myös niitä, jotka eivät itse kuulu vähemmistöihin. Toivomme teidän punnitsevan uudelleen vihkimis- ja siunaamiskysymystä sekä yleistä vähemmistöjen kohtelua kirkossa tämän kirjeen valossa. 

Feministinen kirkko -liike

2 kommenttia:

 1. "uskomme, että kristittynä eläminen on yhteydessä elämistä."
  Kristityn elämä on järjellistä vain pyrkimällä Jumalan mielen mukaiseen elämään, tätä kutsutaan pyhitykseksi (Room 12 puhuu tästä monin sanoin). Muitakin kohtia löytyy. Mistään Raamatusta EI sen sijaan löydy, että kristittynä eläminen olisi laajasti määriteltävissä olevaa "yhteydessä" elämistä. Toki, Pyhän Jumalan yhteydessä elämistä, "Joka rakastaa minua, toteuttaa Taivaallisen isäni tahdon", sanoi Jeesus muodossa jos toisessa useampaan kertaan.

  "kehotus kunnioittaa eri tavalla ajattelevaa vastapuolta on kohtuuton vähemmistöjä kohtaan": Voihan se tuntua kohtuuttomalta. Mielestäni taas ei ole kristillistä olla kunnioittamatta toisen mielipiteitä. Jumala on usein vaateissaan "kohtuuton" (vrt. Jeesuksen sanat: Olkaa täydelliset, niin kuin Taivaallinen Isännekin on.)

  "Pidämme loukkaavana julkisessa keskustelussa usein esiintynyttä väitettä siitä, että kirkollisen siunauksen avaaminen vähemmistöille saisi kirkon ykseyden repeämään." Mitäs mieltä olette siitä, että esim. Ortodoksinen kirkko on jo katkaissut ekumeeniset välit Tanskan ja Ruotsin lut.kirkkoihin juuri siitä syystä, että he ovat alkaneet siunata samaa sukupuolta olevia? Eikö maailman mittakaavassa ole melkoisen hälyttävää, jos toinen suurimmista kirkkokunnista sulkee jopa keskusteluyhteyden toisen kirkon kanssa? Mielestäni on melko kapeakatseista katsoa vain luterilaisen ja vain Suomen kirkon tilannetta tässä. Lisäksi, jos historiaa tarkastelee, niin kirkon ykseyttä repivät kahakat ovat poikkeuksetta kirkon sisältä tulevaa, opista luopumista (jonka tekin mainitsette kirjeessänne, että "...tulisi asettaa ihmisyksilö ja hänen hyvinvointinsa opin ja perinteen edelle..." Sääli, ettette ole ymmärtäneet, että vuosi tuhansia oppineet ovat kaivaneet Jumalan tahtoa Raamatusta esiin ja luoneet sikäli teologiaa kokonaisvaltaisen, eheän ihmisyyden tukemiseen tässä syntiin langenneessa maailmassa. Sen sijaan selittelemme nyt helmasyntejämme Jumalalle kelpaaviksi. Mielenkiinnosta kysyn, siis ihan keskustelu mielessä, enkä haastaakseni riitaa, kuinka te selitätte Jumalan Sanan tyhjäksi niiltä osin, joilta se käsittelee sukupuolielämää? Miksi muuttumaton, ikuinen Jumala, ilmaisisi tahtonsa vajaasti? Vai kumpuaako tulkintanne siitä peruskäsityksestä, että Raamattu EI olisi täysin Jumalan inspiroimaa, vaan ihmisen tulkintaa hänestä? Siinä tapauksessa, Raamattu itsessään on jo samantekevä kirja teille mielipiteiltään (kärjistetysti), niin miksi edes haluaisitte sellaisen Jumalan siunauksen ihmisille, jotka tämä Jumala ilmoittaa tahtonsa vastaisesti käyttäytyviksi? En ymmärrä, mutta haluaisin ymmärtää tätä teidän argumentointinne pohjaa.

  Miksette luo omaa kirkkoa omine oppeinenne, miksi haluatte muuttaa vuosituhansista traditiota? Niiin monia kysymyksiä, joihin en ole vielä löytänyt vastauksia ja siksi koen, että ymmärryksessäni on aukko. Toivottavasti voisitte valaista asiaa.

  VastaaPoista